home
orga
prog
miej
zapisy
patroni
kont
eng_v

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, sala 1D w budynku D
ul. Uniwersytecka 7–10, 50-145 Wrocław