home
orga
prog
miej
zapisy
patroni
kont
eng_v

 1. Assoc. Prof. Dr. Daniela Ilieva-Koleva - Access to Data for E-Government Purposes. The Bulgarian E-Government Law Perspective
 2. Peter Ryan, Steve YeomansDigital Criminal Exhibit Use - analysis and outcome from a number of pilot trials in the Higher Courts of South Australia
 3. prof. Dr. Andreas WiebeA new Right for industrial data producers? Searching for an appropriate Framework for a European Data Economy
 4. Maciej BobrowiczPrawnik Przyszłości
 5. Denitsa Kozhuharova - CITYCoP Project: Smart surveillance within the context of ICT enhanced community policing
 6. David DabbsA proposal for an online virtual court in England & Wales
 7. Francesco Tregnaghi - E-filing systems in court proceedings
 8. Prof. dr. Heidi SalaetsFolitex (Forensic linguistic tap expert) and why it should take the place of the „wiretap interpreter”
 9. Ignacio Delgado Gonzalez - E-filing systems in Spain
 10. Dr. Balogh Zsolt GyörgyIT supported civil litigation in Hungary
 11. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński - Elektroniczne Biuro Podawcze
 12. Kazimierz Schmidt - Potencjalne korzyści i zagrożenia z upowszechnienia się usług rejestrowanego doręczania elektronicznego
 13. prof. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, dr Aleksandra Klich - E-dowody w praktyce prawnika
 14. Monique Stengel - E-filling systems in court proceedings in France
 15. dr Paweł Litwiński - Nowe wymagania dla systemów informatycznych wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 16. prof. dr hab. Dariusz Szostek - Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów elektronicznych w postępowanie sądowym i sądowo – administracyjnym
 17. prof. Dr. George Dimitrov - A remote means for electronic identification, signing and the secure delivery of legally binding electronic statements
 18. Szymon Mamrot - Informatyzacja Europejskiego postępowania transgranicznego
 19. dr inż. Kajetan Wojsyk - Interoperacyjność oraz uporządkowane rejestry publiczne jako podstawa e-usług sprawnej administracji
 20. Diana Andrasoni - Informatics within legal departments between necessity and overrating. Court Yard Portal, the new informatics programme in Romania
 21. Prof. em. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Kilian - Impacts of new EU-Regulation on Data Protection Law
 22. Dr. Christoph Munz - Report on new developments in E-justice in Germany, particularly on the special electronic mailbox for lawyers (beA)
 23. Dr. Katalin Balogh - Video Mediated Interpreting within a legal context. The impact of the interpreter on innovation